Curriculum Vitae

D O Ś W I A D C Z E N I E   Z A W O D O W E

2011- Support Worker in Mencap, London Activity and Ocupational Therapy Koordynator, Shining Star Care Home, London
2009- Teaching Assistant w Christ Church Primary School, Bristol
2009- Dziennikarz BC FM, polskiej sekcji lokalnego radia, Bristol
2009- Wolontariusz w St. Julian Trust Night Shelter, Bristol
2006- 2009 Team leader w St Christopher’s School w Bristolu (szkoła dla dzieci z upośledzeniem umysłowym) Koordynator projektów socjalno- edukacyjnych w St Christopher’s School w Bristolu
2005-2006 Support Worker w St Christopher’s School w Bristolu
2004-2005 Wolontariusz w Pennine Camphill Community w Wakefield
2003- 2004 Wolontariusz EVS w Salford Foyer (Manchester)
2002 Wolontariusz EVS w Glebelands Market Garden (Manchester)
2002 Nauczyciel jęź. polskiego dla obcokrajowców w Camp Rodowo
2001 Ankieter OBOP-u (Warszawa)

W latach 1991- 2001 dziennikarz w ‘Wiadomościach Bartoszyckich”, “Wiadomościach Górowskich”, “Świecie Młodych”, “Dzienniku Pojezierza”, “Gazecie Olsztyńskiej”, “Nowym Zarzewiu”, “Błahovist”, “Naszym Słowie”, “Tygodniku Bartoszyckim”.

E D U K A C J A

1996- 2001 Filologia ukraińska Uniwersytetu Warszawskiego, studia magisterskie (dyplom)

2000-2001 Warsztaty Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, roczne (certyfikat)

K U R S Y,  W A R S Z T A T Y,  S Z K O L E N I A

2012 Szkolenie GOPR-u “W górach bezpiecznie” Moduł Góry wyższe, Warszawa

2012 Understanding dislexia course, Advance Learning, London

2012 Szkolenie latarnicze Polski Cyfrowej Rownych Szans, Zakopane

2012 Umiejetnosci osobiste, Akademia PARP, Warszawa

2012 Jak zalozyc wlasna firme, Akademia PARP, Warszawa

2011 Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MSP, Akademia PARP, Warszawa

2011 First Aid Full Day Course, London

2011 Fire Safety Theory Mencap London

2011 Care and Control of Medicines Mencap London

2011 Safeguarding Adults, Mencap London

2011 Manual Handling (loads) Mencap London

2010 Kurs medytacji Vipassana UK/India

2009 Kurs Garncarski pierwszego stopnia w Jadwisinie k. Lublina

2007 NVQ LEVEL 3, Health and social care, St Christopher’s School w Bristolu

2007 ADMINISTRATION OF MEDICATION, St Christopher’s School w Bristolu

2006 HOME NURSING COURSE, St Christopher’s School w Bristolu

2006 MAKATON COURSE MODULE 1-6, St Christopher’s School w Bristolu

2005 MANUAL HANDLING AND MOVING SESSION, St Christopher’s School w Bristolu

2005 CHILD PROTECTION COURSE, St Christopher’s School w Bristolu

2005 KURS PIERWSZEJ POMOCY, Pennine Camphill Community w Wakefield

2005 PROACT-SCIPR course (Positive Range of Options to Avoid Crisisand use herapy- Strategies for Crisis Intervention and Prevention) St Christopher’s School w Bristolu

2004 Warsztaty Ceramiczne w Pennine Camphill Community, Wakefield

2004 Warsztaty tkackie w Pennine Camphill Community, Wakefield

2002-2003 ESOL level 2, Abraham Moss Adult Education Centre, Manchester

2002 Warsztaty Przyszłości MCSM Camp Rodowo, Strategie Rozwoju Województwa Warmińsko- Mazurskiego

2001 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ, szkolenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Otwartego w Bielsku Podlaskim

2001 Szkolenie “Działania Prawne na rzecz Ochrony Interesu Publicznego” Fundacji Helsińskiej w Warszawie

2000 Szkolenie “Działania edukacyjne na rzecz Ochrony Praw Człowieka” Fundacji Helsińskiej w Warszawie

2000 Szkolenie “Dziennikarstwo Obywatelskie- Przystanek Alaska”,Forum Inicjatyw Pozarządowych w Białobrzegach p. Warszawą